Communicatie

Aan een goede communicatie met onze ouders hechten we veel belang. Met je vragen moet je echt niet lang rondlopen. Spreek ons gerust aan. We maken er graag tijd voor. We doen onze uiterste best om voldoende informatie te geven. Hiervoor gebruiken we de volgende kanalen.

Heen- en weerschriftje

Het heen- en weerschrift gaat met je kleuter mee naar huis en komt dan de volgende dag terug mee naar school. In het heen- en weerschrift komen kleine berichtjes van de leefgroep naar huis en omgekeerd.

Schoolagenda

De agenda is een werkinstrument voor de leerling en een communicatiemiddel tussen ouders en de leefgroepbegeleiders.

Elke leerling van leefgroep 2 tot en met leefgroep 4 heeft voor het hele schooljaar zijn persoonlijke agenda, aangepast aan de leeftijd. Daarin worden de taken en de te leren lessen ingeschreven. Voor leefgroep 3 en 4 ontwierpen we een eigen agenda waarmee elke leerling een middel heeft om zijn / haar taken goed te plannen.

Ook u als ouder kan er een nota inschrijven voor de leefgroepbegeleider.

De meeste briefwisseling voor de ouders wordt met de oudste leerling van het gezin meegegeven.

Mail

Via mail brengt de leefgroepbegeleider, de zorgcoördinator of directie je op de hoogte van het reilen en zeilen in de leefgroep of zenden we je info over bepaalde activiteiten.

Ook jij als ouder kan ons altijd bereiken via mail.

Een aantal keer per jaar stuurt Régine een “Akkerwinde-nieuwsje”. Fijn nieuws over mooie momenten in onze leefschool !

Ouderavond

Om de evolutie van je kind individueel met de betrokken begeleiders te bespreken, plannen we drie ouderavonden. Een herfstbabbel op uitnodiging in november, een tweede ouderavond begin februari en een derde ouderavond eind juni.

Voor de schoolverlaters is er een bijkomende ouderavond eind maart.

Naast deze algemene ouderavonden maken we gedurende het hele schooljaar graag tijd voor een oudergesprek wanneer wij of jullie dit wenselijk of nodig achten.

Kleuterblog

Op de kleuterblog kunnen de ouders van leefgroep 1 de activiteiten van hun kleuters in woord en beeld volgen.

Facebookpagina

De avonturen op onze leefschool kan je zeker volgen via de facebookpagina.