Inschrijven

Inschrijving

Bij de inschrijving wordt een officieel bewijsstuk voorgelegd waaruit de juiste naam, de juiste geboortedatum en het juiste rijksregisternummer blijkt. Daarom wordt bij voorkeur de Kids-ID gevraagd.

Vanaf jullie kleuter 2,5 jaar is geworden, mag het instappen in de leefschool. Dit echter op de instapdatum die het dichtst ligt bij hun 2 jaar en 6 maanden.

Mogelijke instapdata zijn:

Beperkt aantal inschrijvingen

Omdat we voldoende aandacht willen schenken aan alle leefschoolkinderen beperken we de aantallen in onze leefgroepen. Als peuter/kleuter starten in onze leefschool is dus ideaal.

Het team engageert zich om, in het kader van “inclusief onderwijs”, in elke leefgroep max. 1 kind te begeleiden. Vooraf willen we samen met de ouders, externe hulpbegeleiders, zorgcoördinator en zorgbegeleider de verwachtingen en afspraken op elkaar afstemmen.

Van het max. aantal kinderen per leefgroep kan afgeweken worden indien de kinderen op grondgebied Zuienkerke wonen.