Evaluatie en rapport

Omdat we ernaar streven een zo ruim mogelijk beeld te hebben van elk kind en zijn leerproces, maken we werk van een zo breed mogelijke evaluatie.

De kinderen krijgen bij elke start van een nieuw seizoen een doelenrapport mee naar huis . Het rapport is meer dan enkel het cognitieve. Vaardigheden, attitudes, interesses, mogelijkheden, werkpunten, sterktes en zwaktes komen eveneens aan bod.

Bijzonder aan onze Leefschool is het werken met de Axenroos

De axenroos is een kindvriendelijke methode om inzicht te verwerven en vaardigheden te ontwikkelen op relationeel gebied.

Elke relatiewijze (ax) wordt door een dier gesymboliseerd. Geen enkele ax (relatiewijze) is slecht.

Een kind (of volwassene) die elke relatiewijze (ax) op een goede manier weet te gebruiken zal veel kans maken om als een evenwichtig en gelukkig mens te leven.
In onze leefschool zal je de axenroos vaak tegenkomen.

Er wordt bewust tijd gemaakt om het welbevinden en de betrokkenheid van onze kinderen goed op te volgen.