Voor- en naschoolse opvang

Bij het ophalen van uw kind meldt u zich bij de opvangdame vooraleer je met jouw kind de leefschool verlaat. Indien, bij uitzondering, iemand anders uw kind komt ophalen, is het fijn dat u dit meldt aan de leefgroepbegeleider. Dit kan mondeling of schriftelijk via het heen – en weerschriftje of agenda.

De opvangdames houden de tijd dat uw kind in de opvang verbleef bij via een nieuw scansysteem.