Leefschool?

Waarom kiezen voor een Leefschool ?

Zich goed voelen op school is een voorwaarde om maximaal tot leren te kunnen komen. Dat leren doen we in leefgroepen en vanuit de interesses van het kind en de groep. Samen leren we samenleven. Vanuit onze leefgroepenwerking – meerdere leeftijden zitten samen in één groep – leren we zorg dragen voor elkaar. We leren om respectvol samen te werken en op een gezonde manier leiding te nemen. Doorheen deze werking leren we onszelf echt goed kennen .

Kinderen geven op onze school mee richting aan hun leren.

Als groep kiezen zij – op basis van hun eigen interesses en drijfveren – projecten die zij willen uitwerken. Dit zorgt voor een maximale betrokkenheid en een grote leermotivatie. Samen stellen de kinderen doelen voorop: ze bepalen wat ze willen leren, wat ze willen beleven, wat ze willen doen.

Een Leefschool streeft dezelfde eindtermen en ontwikkelingsdoelen na als een traditionele school, alleen de aanpak is verschillend.

Leren door ervaren , initiatief nemen en (zelf)evaluatie : het zijn onze pijlers voor boeiend onderwijs !

ZIN IN LEREN, ZIN IN LEVEN !