Het sociaal leven

bezoek aan de boerderij 2019
leren hagedis

Leven & leren in leefgroepen

Leven en leren gebeurt in Akkerwinde in leefgroepen. In deze leefgroepen steken onze kinderen veel op van de oudere leerlingen en zorgen ze op hun beurt voor de kleintjes.

Papa’s en mama’s springen vaak even binnen, helpen een handje of komen gewoon meegenieten van een weekafsluiting. In deze huiselijke sfeer mogen kinderen zichzelf zijn en leren ze groeien in sociale omgang. De talenten van de kinderen staan centraal. We leren onze sterke en minder kanten ontdekken, en hiermee omgaan.

Ook gaan onze kinderen constant in interactie met elkaar en leren ze bovendien hoe ze hun gevoelens en gedragingen kunnen verwoorden en hoe ze conflicten kunnen oplossen. We gebruiken hiervoor vaak de dieren van de axenroos.