Onkosten en betalingen

Materiaal “kosteloos onderwijs”

Het basisonderwijs is gratis. De leerlingen krijgen voldoende materiaal dat door de leefschool wordt aangekocht om onderwijs te kunnen verschaffen. Uiteraard mag een kind zijn eigen klein verbruiksmateriaal meebrengen.

Afspraken omtrent betaling

Onze leefschool gebruikt een computergestuurd facturatiesysteem.
We moedigen aan om de betaling via domiciliëring te doen.

Prijzen

In het begin van het schooljaar krijg je een overzicht van de kostprijs van de verschillende zaken: opvang, maaltijden, drank, zwemmen, educatieve uitstappen, …