Atelierwerking

Eén namiddag per week verwerken de kinderen iets uit hun project op een muzische en creatieve manier. De ene keer wordt er een techniek aangebracht de andere keer kunnen de kinderen hun verwerkingwijze vrij kiezen.

Afwisselend met de leefgroepgebonden atelierwerking houden we een leefgroepoverstijgende atelierwerking. Dit wil zeggen dat kinderen uit de verschillende leefgroepen samen drie donderdagnamiddagen kunnen werken in een door hen gekozen atelier.

atelier 7
atelier 6