Leren

‘Wij zijn een leef- en leerschool met ambitie en leggen samen met jou een stevige basis voor je toekomst!’

Daarom vinden we dat …

de ervaringen en de interesses van de kinderen bijna altijd het vertrekpunt moeten zijn voor de projecten. Hierdoor blijft leren voor hen aantrekkelijk en boeiend. Onze kinderen worden gestimuleerd tot initiatief nemen, zelfstandig werken en verantwoordelijkheid dragen. Dit gebeurt met respect voor de eigenheid en het tempo van elk kind.

We denken dus niet langer meer enkel binnen het jaarklassensysteem omdat dit nu éénmaal niet altijd met de ontwikkelingsevolutie voor taal, wiskunde, … van kinderen overeenkomt.

Tijdens de organisatieronde krijgen de kinderen zicht op hun takenpakket (contractwerk) en instructiemomenten gedurende de week.

Naast contractwerk maken we ook gebruik van andere werkmethodes die leefgroepoverstijgend kunnen zijn:

  • Leergroepen wiskunde voor bewerkingen (Deze sterk doorgedreven differentiatie heeft als voordeel dat we de leerstof steeds op de leergrens van elk kind aanbieden en begeleiden.) We werken hiervoor met de digitale wiskunde – methode “Snappet”.
  • Weekmodules voor metend rekenen en meetkunde
  • Niveau-lezen
  • Projecten (op leefgroepniveau of met de hele school)
  •  …