Missie en visie

LEEFSCHOOL AKKERWINDE is een warme, nabije school. Waar elke begeleider gelooft in de kracht van elk kind.

COMMUNICATIE

We stimuleren dat kinderen zich uiten en creëren ruimte om elkaar te leren begrijpen via praatrondes, leefgroepenraden, het schoolparlement, … Ook zetten we in op een heldere en transparante dialoog met de ouders via verschillende communicatiekanalen.

ERVARINGSGERICHT WERKEN

Door ervaringsgericht te werken, zijn we in staat om een ruimere leeromgeving te creëren. Zo kunnen de kinderen meer initiatief tonen, worden ze uitgedaagd om creatief te denken en ontdekken ze sneller hun talenten.

ONDERWIJS OP MAAT

We proberen zo dicht mogelijk bij de individuele ‘leergrens’ van elk kind te komen om een zo goed mogelijk leerresultaat te bekomen. We overstijgen vaak de leefgroepen zodat kinderen op hun tempo kunnen groeien in wiskunde, taal, …

GEZELLIGE EN HUISELIJKE SFEER

Ons onderwijsproject in een unieke groene locatie stimuleert een gevoel van ‘thuiskomen’. Het is een verderzetting van het ‘thuisgevoel’ die alle kinderen hebben binnen hun gezin. Deze warmte is uniek in onze school en toont zich tussen kinderen, collega’s, ouders, …

PARTICIPATIE

We vinden het belangrijk dat we de ouders van onze kinderen dicht betrekken bij onze schoolwerking. Via het ouderforum en verschillende werkgroepen zijn zij een onmisbare ondersteuning van de goede werking van onze leefschool.

ENGAGEMENT

Als leefschool ondersteunen we de initiatieven van de kinderen. We vinden het belangrijk om wat vanuit de leefwerelden van de kinderen komt te omarmen en als startpunt te nemen voor onze projecten.

ZELFSTANDIGHEID

Onze kinderen leren al van in de kleuterklas omgaan met contractwerk. Werken met schoudermaatjes en coöperatief werken binnen contractwerk zorgt ervoor dat zelfstandig werken nooit eenzaam wordt.

Creativiteit

De toekomst is aan de creatieve denkers. We nemen in Akkerwinde de tijd om de leerstof ‘creatief’ aan te brengen en de kinderen aan te zetten om te analyseren, te evalueren en te creëren. Dit vraagt een hogere graad van denken dan toepassen, begrijpen en onthouden.

Onze grootste drijfveer is onze kinderen laten leren en leven als gelukkige mensen.