Geloofsopvoeding

Onze maatschappij vertoont een groeiende diversiteit aan culturen, levensbeschouwingen en godsdiensten, die elk een onmiskenbare waarde hebben.

In de visie van ons onderwijs is het belangrijk dat kinderen leren eigen keuzes maken om hun leven richting te geven. Daarom streven we ernaar dat de kinderen van leefschool Akkerwinde deze culturen, levensbeschouwingen en godsdiensten leren kennen door te vergelijken, in dialoog te gaan en naar gelijkenissen te zoeken. Tijdens deze zoektocht naar spirituele diepgang, waarbij we de kinderen zo goed mogelijk willen begeleiden, staat het christendom centraal .

En zoals beschreven in onze algemene schoolvisie zullen we ook voor de geloofsopvoeding zoveel mogelijk vertrekken vanuit een ervaring, een vraag, een gebeurtenis. Wat we bespreken, benadrukken en doen, moet steeds vaste grond hebben in het hedendaagse gebeuren.